marvin-meyer-571072-unsplash rawpixel-788593-unsplash stefan-stefancik-257625-unsplash

Algemene leveringsvoorwaarden Bureau Aansprekend Schrijven

A. Algemene leveringsvoorwaarden

BAS voert de training uit volgens de criteria die in de ondertekende offerte genoemd zijn

Wanneer de opdrachtgever een incompanytraining annuleert, is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

De opdrachtgever annuleert mondeling en bevestigt deze annulering schriftelijk. De datum van ontvangst van deze schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum.
Als de offerte of opdrachtbevestiging getekend is, is de opdrachtgever:
25% van het totale offertebedrag verschuldigd bij annulering tot vier weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;

50% van het totale offertebedrag bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;
75% van het totale offertebedrag bij annulering tussen twee weken en 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;

het volledige offertebedrag bij annulering minder dan 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht.

Verzetten van overeengekomen afspraken kan alleen als de uitvoerende trainer ook op de verzette datum kan uitvoeren en met het verzetten van de training uitdrukkelijk akkoord gaat. De opdrachtgever bevestigt de nieuwe afspraken eveneens schriftelijk.
Mocht een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn, dan doet BAS al het mogelijke om deze trainer te vervangen. Als dat niet lukt, zal in overleg een andere datum worden gekozen voor de betreffende bijeenkomst.

B. Vertrouwelijke informatie

BAS en al haar medewerkers en docenten garanderen geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jouw organisatie en je medewerkers aan ons ter beschikking stellen. Het gaat hier om informatie over bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategie.

C. Facturering

Facturering geschiedt maandelijks voorafgaand of achteraf de geleverde inspanning afhankelijk van de afspraken die opdrachtgever en BAS hierover maken.

D. Klachten

Indien de opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht zullen BAS in de persoon van Veronica Waleson, en de opdrachtgever/deelnemer in redelijkheid deze klacht bespreken en samen tot een oplossing komen. Een klacht dient u schriftelijk in en wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Binnen 5 werkdagen krijgt klager ontvangstbevestiging. Klachten worden 4 weken na ontvangst afgehandeld. Als er meer tijd nodig is zal Bas klager daarover infomeren. In het uitzonderlijke geval dat BAS en opdrachtgever er niet samen uitkomen wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de Nederlandse orde van beroepstrainers (NOBTRA) wiens bevindingen bindend zijn (https://nobtra.nl/opdrachtgevers/klachtenprocedure). Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van twee jaar.

Download deze leveringsvoorwaarden als pdf

Maak je website met Websitemachine.nl